beeldmerk2014Toegangscontrole

Een sluitsysteem is een afspiegeling van de organisatie, wordt wel eens beweerd. Dit is natuurlijk slechts ten dele waar. Ook het type bedrijf, de toegankelijkheid van de ruimtes, het veiligheidsniveau, het soort sleutelbeheer, etc. bepaald mede de keuze voor een specifiek sluitsysteem.

Eenvoudig gezegd is toegangscontrole een manier om te bepalen wie toegang krijgt tot een gebouw.
In de basis bestaan er twee soorten toegangscontrolesystemen:

  • Standalone systemen
  • Netwerk systemen

 

Standalone systemen

zijn relatief eenvoudig te installeren. Ze kunnen aan een of meerdere deuren van een gebouw worden bevestigd en leveren efficiënte en gemakkelijke toegangscontrole. Sommige standalone systemen bieden ook de flexibiliteit om de toegang tot bepaalde delen van het gebouw voor een specifieke groep mensen of voor
bepaalde individuen te beperken. Standalone systemen zijn ideaal voor de veilige toegangscontrole van een gebouw, vooral wanneer er geen verslag of rapport van het gebruik van de deuren geproduceerd hoeft te worden.

Netwerksystemen

en met name op PC gebaseerde systemen, zijn systemen die flexibele toegang bieden tot een gebouw op basis van tijd, locatie en persoon. Hierdoor kunnen verschillende toegangsniveaus worden ingesteld voor groepen mensen of individuen. Alle evenementen worden opgeslagen en er kan op verzoek een verslag worden geproduceerd. Het is belangrijk het
systeem niet al te gedetailleerd te maken. Een systeem moet precies die basisfuncties bezitten die voor uw toepassing nodig zijn. Te veel functies maken een systeem ingewikkeld en te duur. Wanneer voor een op PC gebaseerd systeem wordt gekozen, wordt door Mawi Beveiliging en Toegangsbeheer bv veel aandacht besteed aan de gebruikersinterface. Dit is het zichtbare deel van de software waar u als klant naar kijkt en waarmee u het systeem bedient. Het spreekt voor zich dat het systeem eenvoudig te bedienen is en aansluit bij uw wensen.

Total Access uw toegang tot veiligheid

Als hoofddealer van KABA is Mawi Beveiliging en Toegangsbeheer bv in staat om u een totaal oplossing te beiden op het gebied van toegangsbeheersing. KABA is in de wereld een van de marktleiders op het gebied van toegangsbeheersing. Als van oorsprong brandkasten fabrikant (kasten Bauer) voor de Zwitserse banken heeft KABA steeds verder uitgebreid en heeft in haar historie een aantal noviteiten in de markt gezet.


Als eerste in de wereld introduceerde KABA cilinders met keersleutels en de mechatronische cilinder, een combinatie van mechanische cilinders en elektronische toegangscontrole. Heden ten dage kan KABA een breed scala, op elkaar afgestemde producten aanbieden die gezamenlijk een totaal oplossing bieden op het gebied van toegangscontrole en tijdregistratie zoals:

  • Mechanische profielcilinder in 17 en 22 mm in diverse veiligheidscategorieën
  • Elektronische toegangscontrole KABA BENZING, KABA EXOS
  • Elektrische schuif- en draaideur systemen van KABA GILGEN
  • Draaikruizen, toernikets, etc. van KABA Gallenschutz
  • Software om elektronische systemen aan te sturen

Technisch gesproken kunnen alle controlesystemen in vier hoofdcategorieën worden onderverdeeld: