Inleiding
De Van Enckevort Groep bestaat  uit Van Enckevort Groothandel, Mawi en Betiva en is specialist op het gebied van ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk, glasbeslag, toegangscontrole en PBM.
Wij zijn ervan overtuigd dat dat alleen mogelijk is met duurzame relaties met medewerkers, klanten, leveranciers en de omgeving.

Van Enckevort streeft actief naar deze duurzame relaties en we maken onze afwegingen altijd voor de lange termijn.

Van Enckevort is een belangrijke toeleverancier van ijzerwaren voor de bouw. De bouwsector is een omvangrijke sector met een grote impact op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Wij realiseren ons dat wij daarmee een invloed van betekenis hebben op de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Van Enckevort vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van hun invloed op het milieu, onze medemens en natuurlijk ook op Van Enckevort zelf. Voor ons is het de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen het welzijn van het milieu, de mens en het bedrijf.

Strategische visie
Wij zijn ervan overtuigd dat MVO begint bij mensen. Mensen zijn ons kapitaal, en daarin willen wij investeren.
Dit houdt in dat wij mensen bewust maken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk ondernemen en dat wij mensen informeren over onze impact op het milieu en de maatschappij. Investeringen op dit gebied leveren automatisch het gewenst rendement op richting bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid en contacten met klanten en leveranciers.

Doelen 
Wij streven naar een organisatie met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die binnen een integere en transparante ondernemingscultuur werken.

People

Werksfeer
Wij streven naar een cultuur waarbinnen medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken richting collega’s, waaronder vanzelfsprekend ook de directie. Het stimuleren van opbouwend kritisch gedrag en hulpvaardige onderlinge collegialiteit is in onze mening de meest essentiële voorwaarde voor een gezond medewerkersbeleid.

Opleidingen
Wij vinden het belangrijk om iedereen die bij Van Enckevort werkt continu op te leiden.
Wij zijn ervan overtuigd dat elke dag leren belangrijk is in ieders leven.
Binnen van Enckevort worden doelgerichte cursussen verzorgd, verkoop gerelateerde trainingen en andere gewenste opleidingen die de ontwikkeling en het functioneren van onze medewerkers kunnen bevorderen.
Er lopen regelmatig stagiaires en leerlingen van het VMBO of HBO bij ons rond.

Veiligheid & Gezondheid
Veiligheid is een voorwaarde voor Van Enckevort. Al onze bedrijfslocaties zijn voorzien van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Gelijke kansen voor iedereen
Van Enckevort gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Dit betekent niet alleen gelijke kansen voor man en vrouw, maar sluit elke vorm van discriminatie uit op grond van godsdienst, levens- of politieke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap, (chronische) ziekte en type arbeidscontract. Onderscheid wordt alleen toegestaan wanneer er een goede werk gerelateerde reden voor is.

Dwang- en kinderarbeid
Het spreekt voor zich dat alle vormen van dwang- en/of kinderarbeid voor Van Enckevort volstrekt onacceptabel zijn en dat wij voldoen aan alle (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op deze vormen van arbeid. Tevens realiseren wij ons dat deze vormen van arbeid met name voorkomen buiten Nederland, en daarmee is dit met name relevant voor toeleveranciers die uit risicovolle gebieden producten aanbieden. Om de risico’s op dit gebied te beperken werken wij voornamelijk samen met bekende merkleveranciers. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de inkooporganisatie Zevij die garandeert dat onze producten worden gefabriceerd zonder gebruikmaking van kinder- en/of dwangarbeid.

Sociale maatschappelijke betrokkenheid
Van Enckevort is een maatschappelijk zeer betrokken organisatie. Zo sponsoren wij diverse plaatselijke maatschappelijke evenementen.

Planet

Van Enckevort streeft ernaar de invloed die Van Enckevort op het milieu heeft te minimaliseren. Daar waar dit (nog) niet mogelijk is streeft Van Enckevort naar methoden om deze onvermijdelijke invloed zo veel mogelijk te compenseren met alternatieve maatregelen. Ook hier realiseren wij ons dat bewustwording binnen het bedrijf en bij de medewerkers de eerste stap is richting de door ons gestelde doelen.

Verbruik elektriciteit
Van Enckevort blijft ten alle tijden streven het stroomgebruik zo veel mogelijk te beperken, zoals het vervangen van verlichting door nieuwe energiebesparende lampen.

Afvalbeleid / Recycling
Het afvalbeleid van Van Enckevort is gericht op het minimaliseren van afval.

1. het voorkomen dat afval ontstaat
Niet printen van e-mails, digitaal versturen van facturen, geen onnodige verpakkingen,
onze vestigingen worden beleverd door middel van duurzame magazijn containers en van zelfsprekend worden aan de balies papierenzakken gebruikt.

2. hergebruik van afval
Voor de verpakking van onze producten richting onze klanten maakt Van Enckevort bijna uitsluitend gebruik van reeds gebruikte verpakkingen van onze leveranciers, waardoor het gebruik van nieuwe dozen of opvulmateriaal nauwelijks nodig is. Ons afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden.

3. Recycling
Van Enckevort maakt zoveel mogelijk gebruik van gerecycled materiaal of streeft ernaar dat haar afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt.

Assortimentsbeleid
Bij het op voorraad nemen van artikelen kiezen wij bij voorkeur voor milieuvriendelijke artikelen. 

 


Profit

Van Enckevort is een commerciële, op winst gerichte organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat een positief rendement noodzakelijk is om onze continue investeringen in onze medewerkers, onze maatschappelijke omgeving en onze planeet ook op lange termijn mogelijk te maken. Ook realiseren wij ons dat rendement een voorwaarde is om onze medewerkers ook op langere termijn werkgelegenheid te kunnen bieden.

Wij zijn van mening dat rendement altijd in balans moet zijn met de toegevoegde waarde die wij onze afnemers kunnen bieden en kan pas worden behaald als die toegevoegde waarde ook door onze afnemers wordt herkend en gewaardeerd.

Processen
Uitgangspunt voor een gezond rendement is een efficiënte bedrijfsvoering. Ons streven naar een efficiënte bedrijfsvoering blijkt mede uit onze NEN-EN-ISO 9001 certificaten.