Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producent aansprakelijkheid.

De prestaties in de DoP hebben betrekking op de essentiële kenmerken die vallen onder de fundamentele eisen voor bouwwerken: – Mechanische weerstand en stabiliteit – Brandveiligheid – Hygiëne, gezondheid en milieu – Veiligheid, toegankelijkheid bij gebruik – Bescherming tegen geluidshinder – Energiebesparing en warmtebehoud – Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.

Op zoek naar (verplichte) documenten zoals CE-markering, DoP of VIB?
U vindt deze in het Certificaten kenniscentrum voor de bouw. Klik hier

Hieronder een overzicht van DoP documenten van IVANA producten.

Documents of Performance (DoP) Ivana Kitten
DoP - Ivana Beglazingskit
DoP - Ivana Gevelvoegkit
DoP - Ivana Multikit Glashelder
DoP - Ivana Multikit Hightack
DoP - Ivana Multikit Transparant
DoP - Ivana Multikit
DoP - Ivana Sanitairkit
DoP - Ivana Siliconenkit Neutraal
DoP - Ivana Siliconenkit
DoP - Ivana Structuurkit
DoP - Ivana Vensterkit Easy
DoP - Ivana Voegkit Binnen
Documents of Performance (DoP) Ivana Spaanplaatschroeven
DoP - Ivana Spaanplaatschroeven RVS platkop
DoP - Ivana Spaanplaatschroeven geg. pk Pozidrive
DoP - Ivana Spaanplaatschroeven geg. PK torx