Privacyverklaring – Van Enckevort Groep

Te weten: Van Enckevort Groothandel BV, MAWI Toegangsbeheer en Betiva BV
Postbus 3042,
5902 RA Venlo
Horsterweg 31,
5928 NB Venlo-Blerick
+31 (0)77 3895555
info@enckevort.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Enckevort Groep verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, of hier toestemming voor heeft gegeven. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Lever-, werk-, en bedrijf adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch als middels een klantaanvraag formulier
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Wanneer u zich als klant registreert, producten bestelt, zich op onze nieuwsbrief abonneert of bepaalde functies van onze website of bestelapp wilt gebruiken, worden persoonsgegevens verzameld. Bezoekers van deze website kunnen tegen het verzamelen en de opslag van gegevens op ieder moment bezwaar maken middels emailadres communicatie@enckevort.com.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@enckevort.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Van Enckevort Groep verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien toestemming is gegeven)
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken als klant, voor de webstore en/of bestelapp
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Enckevort Groep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Hoe lang we gegevens bewaren

Van Enckevort Groep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn bedraagt 7 jaar.


Digitale verwerking gegevens en delen met anderen

Van Enckevort Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt in ons ERP systeem, kassa systeem en eventueel in ons KMS kledingsysteem en webstore administrator gedeelte. Klantaanvraagformulieren op papier worden gearchiveerd. Onze data worden opgeslagen bij een derde partij die hierin is gespecialiseerd. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Dus ook met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, of op een of andere wijze toegang hebben tot gegevens uit hoofde van tijdelijke dienstverlening, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In plaats van een verwerkersovereenkomst kan tevens sprake zijn van een dienstverlenersverklaring welke hetzelfde beoogt. Van Enckevort Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Van Enckevort Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Enckevort Groep gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of deze door te laten geven aan een andere leverancier. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@enckevort.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De kopie mag alleen in zwart/wit worden toegestuurd Dit ter bescherming van uw privacy en identiteitsdiefstal te voorkomen. Van Enckevort Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien u denkt dat op ongeoorloofde wijze met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Beveiliging

Van Enckevort Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@enckevort.com.