SEPA formulieren Van Enckevort Groothandel B.V.

Sinds de implementatie van het SEPA (Single Euro Payments Area) betalingsverkeer per 1 februari 2014 incasseren wij bij onze klanten op basis van de doorlopende bedrijven euro-incasso en de doorlopende euro-incasso.

Pre-notificatie termijn
Minimaal 8 werkdagen na de factuurdatum zal de incasso plaatsvinden rekening houdend met de afgesproken betalingstermijn. 

Machtiging automatische euro-incasso afgeven voor nieuwe klanten
Om uw machtiging aan Van Enckevort Groothandel B.V. te activeren zijn er een tweetal acties die door u uitgevoerd dienen te worden:

1) Download het formulier “Doorlopende machtiging euro-incasso” van de website en vul de klant specifieke gegevens in en laat het formulier ondertekenen door de tekeningsbevoegde medewerker volgens uw recente uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).

2) Stuur het getekende “Doorlopende machtiging euro-incasso” formulier gescand terug naar aanvraag@enckevort.com. Zodra het klantnummer in ons systeem aangemaakt is wordt het kenmerk van de machtiging (= klantnummer) door de afdeling administratie toegevoegd aan het machtigingsformulier en is de procedure m.b.t. de machtiging euro-incasso afgerond.

Mocht u naar aanleiding van de automatische incasso nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Luc Boonen (controller) of Bjorn Timmermans (assistent controller).

Voor meer informatie over SEPA, verwijs ik u naar de informatie op de internetsite www.betaalvereniging.nl

Met vriendelijke groeten,

Luc Boonen
Hoofd administrateur/controller