Van Enckevort
NEN Keuringen en machinebeheersysteem

Wij hebben een nieuw systeem ontwikkeld, om uw machinepark, klimmaterieel en hijs-hef en valbeveiligingsmiddelen periodiek te keuren en samen met u overzichtelijk bij te houden.
Wanneer wij uw machines of materieel keuren, worden deze voorzien van een unieke code.
Tevens zetten wij de locatie in het systeem waar de producten normaal wordt gebruikt.
Direct bij de keuring worden alle testresultaten en de opgegeven data automatisch naar onze portal verzonden.
Op deze portal beschikt u over een eigen omgeving waar u alle gegevens kunt raadplegen.
Zo kunt u direct zien op welke locatie uw producten zich bevinden en wat de status daarvan is.
Daar vindt u ook de testresultaten en het keurings-certificaat.
Deze kunt u, indien nodig, zelf printen.
Ook kunt u machines en materieel welke niet meer in gebruik zijn, zelf uit de lijst verwijderen of naar een andere locatie verplaatsen.
Wij denken met deze aanpassing een klantvriendelijke oplossing te hebben gevonden, waar u als klant veel gemak van kunt hebben.
Graag willen wij met u alle mogelijkheden doorspreken.

NEN3140
Volgens de NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden gecontroleerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Hieronder een korte opsomming van artikelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen:
>  Elektrische handgereedschappen
>  Verplaatsbare elektrische werktuigen
>  Handlampen en andere verplaatsbare lampen
>  Verplaatsbare leidingen
>  Persoonlijke beschermingsmiddelen
>  Handgereedschappen voor het onder spanning werken
> Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren

NEN 2484
> Ladders
Het is verplicht om uw klimmateriaal periodiek te laten keuren door een deskundig persoon. Dit wordt geëist in de wet- en regelgeving voor arbeidsmiddelen. Het gaat om het waarborgen van de veiligheid van klimmateriaal. Zowel vanuit de VCA* als de Leidraad werken op hoogte wordt deze periodieke keuringsperiode verder gespecificeerd naar een verplichte jaarlijkse keuring. De deugdelijkheid van de ladders, trappen en rolsteigers moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd. Hiertoe dient tenminste eenmaal per jaar een inspectie door een deskundige te worden uitgevoerd.

NEN 2718
> Steigers
Deze norm is bedoeld te worden toegepast op het ontwerp en de fabricage van de rolsteigers, gemaakt van geprefabriceerde elementen, met een hoogte van 2,5 m tot 12,0 m (binnen) en van 2,5 m tot 8,0 m (buiten). 

NEN 818 / EN 361 / EN 363
>Hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen
Het keuren van hijs- en hefmiddelen voorziet in de wettelijke verplichting tot de jaarlijkse inspectie van hijsgereedschap. Hier worden onder andere hijsbanden, kettingwerk en klemmen onder verstaan.

——————————————————–

Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. De middelen zelf kunnen na inspectie voorzien worden van een sticker waarop de datum van de inspectie wordt vermeld. De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving.

Voor genoemde certificeringen hebben de medewerkers van onze technische dienst de benodigde scholing gehad om zich bevoegd keurmeester te noemen, zij kunnen deze keuringen voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op met onze hoofdvestiging in Venlo; tel (077) 389 55 55

keuring_enckevort